Regulamin i formularz do pobrania
Akcja społeczna Rzetelna Cena
Stowarzyszenie KIEROWCA.PL jest inicjatorem akcji społecznej "Rzetelna Cena", mającej na celu walkę ze szkodliwymi praktykami stosowanymi przez niektóre Ośrodki Szkolenia Kierowców.

Konkurencja na rynku szkoleń rozwija się w kierunku czystej walki cenowej. Doprowadziło to do sytuacji, w której niektóre ośrodki, aby pozyskać klienta, manipulują informacja na temat ceny, często kosztem jakości szkolenia (np. traktując 1h jazdy jako 45 min. zamiast 60 min.). Kursant, często nieświadomy swoich praw oraz rzeczywistych wymogów, jakie nakłada na OSK program szkolenia, poddaje się tej praktyce, która może mieć negatywne w skutkach konsekwencje. Niepełnowartościowy kurs pociąga za sobą niedostateczny poziom wyszkolenia kursanta, a co za tym idzie realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ideą akcji jest doprowadzenie do sytuacji, w której ośrodki szkolenia będą podawać do publicznej wiadomości cenę za jedną godzinę szkolenia, a nie za „cały” kurs. Wpłynie to na zmianę sposobu postrzegania cen za kurs prawa jazdy przez kursanta oraz świadomy wybór ośrodka, w którym planuje rozpocząć pełnowartościowe szkolenie.

Akcja "Rzetelna Cena" ma promować te ośrodki szkolenia, które swoją ofertę będą przedstawiać w formie ceny za 1 godzinę szkolenia.

Ośrodki, chcące włączyć się do akcji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz do wypełnienia i odesłania formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@kierowca.pl lub pod nr fax: 22 589 51 70.
Kalkulator kosztów działalności ośrodka

wersja beta

Aby pomóc Państwu w kalkulacji ceny kursu, przygotowaliśmy wersję beta kalkulatora, dzięki któremu za pomocą specjalnego algorytmu można wyliczyć rzetelną cenę za jedną godzinę szkolenia. Ewentualne uwagi i sugestie związane z jego funkcjonalnością prosimy przesyłać na adres e-mail: rafal.matuszak@kierowca.pl